czwartek, 2 lutego 2012

Stałe urządzenia gaśnicze - informacje ogólne


Stałe urządzenia gaśnicze SUG – są to urządzenia przeciwpożarowe związane na stałe z obiektem, dysponujące zapasem wodnym środka gaśniczego, wyposażone w układ do podawania i przechowywania tego środka, służące do gaszenia pożaru we wczesnej fazie jego rozwoju. Jeśli któregoś elementu brakuje nazywamy wtedy Półstałe Urządzenia GaśniczeSUG wstępnie można podzielić na:
 • Automatyczne urządzenia gaśnicze,
 • Stałe urządzenia gaśnicze ręczne.

Ze względu na rodzaj środka gaśniczego SUG klasyfikujemy na:
1)    Urządzenia wodne:
-    urządzenia tryskaczowe,
-    urządzenia zraszaczowe,
-    urządzenia zastępujące (HRD),
-    zasłony wodne.
2)    Urządzenia pianowe.
3)    Urządzenia gazowe i aerozolowe.
4)    Urządzenia parowe (para przegrzana o temp. 110oC – podawanie ręczne).
5)    Urządzenia proszkowe.

SUG dzielimy na:
-  Gaśnicze,
-  Zabezpieczające.

Podział ze względu na miejsce lub sposób podawania środka gaśniczego:
 • Gaszące przez całkowite wypełnienie kubatury chronionej.
 • Gasząc miejscowo lub lokalnie.
 • Kombinowane.
 • Urządzenia przedłużonego działania.
Podział ze względu na inercję (inercja – bezwładność, czyli czas liczony od momentu powstania pożaru do momentu rozpoczęcia podawania środka gaśniczego):
1) Urządzenia superszybkie     tzw czas tu < 0,1 s.
2) Urządzenia szybkie    0,1 ≤ tu < 3,0 s.
3) Urządzenia normalne zwane średnioinercyjne  3,0 ≤ tu < 30 s. - standard
4) Urządzenia średnioinercyjne o podwyższonej inercji  30 ≤ tu < 180 s.
5) Urządzenia wysokiej inercji     tu powyżej 180 s.

Podział ze względu na sposób uruchomienia:
 • uruchomione mechanicznie,
 • uruchomione pneumatycznie,
 • uruchomione elektrycznie,
 • samoczynnie,
 • kombinowane

Ze względy na niezawodność:
1)    Wysokiej niezawodności, gdzie prawdopodobieństwo od klasy poprawnej P (t) ≥ 0,999
2)    Średniej niezawodności, gdzie P (t) ≥ 0,990
3)    Normalne, gdzie P (t) ≥ 0,950 (czyli 50 na 1000 nam nie zadziała).

Podział ze względu na odporność na działanie fałszywe (jest to czas w którym urządzenie pracuje poprawnie):
1.    Wysokiej odporności (jedno fałszywe zadziałanie na hg = 4400h).
2.    Średniej odporności (jedno fałszywe zadziałanie na hg = 2200h).
3.    Niskiej odporności (jedno fałszywe zadziałanie na hg = 1100h).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz